PROMSTAHL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Bankowa 43
05-220 Zielonka

Tel +48 22 380 42 00
Fax +48 22 380 42 01
REGON 141667479
NIP 1251516569
KRS 0000322443
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 3.530.000 zł

mailinfo (at) promstahl.pl
mailserwis (at) promstahl.pl